Booking

CampusHuset er ca. 1485 m2 i to etager med elevatoradgang fra den underliggende parkeringskælder eller adgang via trappen til hovedindgangen. CampusHuset tilbyder en lang række rum og lokaler, som frit kan kombineres i en undervisningssession f.eks. med det formål at skabe varieret undervisning eller at fremhæve forskellige dele af den samlede undervisningssession. Huset kan rumme undervisning for klassestørrelser på 44 deltagere til store forsamlinger på ca. 100 deltagere. Lokalerne er fordelt med 6 store lokaler på mellem 62 m2 – 207 m2 samt 5 studierum. Du kan her se et overblik over Campus Husets lokaler med mere beskrivelse.

Ønsker du at booke et lokale i Campushuset -:

Som studerende:
hvis du ønsker at booke et af studierummene, skal dette gøres via fritidsportalen, hvor du først skal oprette dig som bruger.

Som ansat hos en af Campus partnerne:
Alle ansatte hos campuspartnerne kan booke lokaler gennem deres kollega med bookingrettigheder.

CampusHuset kan ikke bookes til partnernes interne mødeaktiviteter medmindre at mødet har relation til en aktivitet i huset.

Bookingønsker indsendes via Fritidsportalen af din bookingansvarlige kollega og godkendes af campuskoordinatoren. Den bookingansvarlige får besked om godkendelse eller afvisning af bookingen pr. mail.

Når du har booket bør du vide dette