CampusHuset

Dynamisk og kreativ markedsplads for læring, kultur og kreativitet
CampusHuset danner de fysiske rammer for realiseringen af visionen med Campus Bindslevs Plads.

Visionen er dermed baseret på, at de 7 uddannelses- og kulturinstitutioner i Campus Bindslevs Plads projektet samarbejder på tværs, således at synergierne mellem dem fremmer mulighederne for læring, kultur og kreativitet.

Mødested med inspiration og gode oplevelser for alle
I CampusHuset mødes byens borgere for at få inspiration eller en god oplevelse i fællesskabet med andre mennesker, derfor rummer CampusHuset mange forskellige aktiviteter og funktioner. Campus Bindslevs Plads bygger på principperne om tilgængelighed, fri og lige adgang samt mangfoldighed, derfor er Campus Huset tilgængeligt for alle i hele åbningstiden. I dagtimerne bliver Campus Huset dog primært benyttet af elever og studerende på tværs af uddannelser til at lære på nye og spændende måder i interaktion mellem hinanden, men faciliteterne står også til rådighed for andre borgere. Om aftenen samler spændende aktiviteter byens borgere på tværs af aldre, med det formål at blive klogere på hinanden og på verden.

Også eksterne aktører får glæde af CampusHuset, idet disse i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne har mulighed for at udnytte faciliteterne med henblik på at skabe innovation – på den måde bygger Campus Huset bro mellem elever, studerende, borgere, organisationer og erhvervsliv. Den værdiskabende vidensdeling og læring, som opstår i mødet mellem byens aktører, er netop omdrejningspunktet i Campus Bindslevs Plads projektet, da den vigtigste ressource i partnersamarbejdet er relationerne og interaktionen på tværs af aldre, funktioner og fagprofessionalitet.

Campushuset som ramme for anderledes læringsprocesser
Campus Bindslevs Plads er et byudviklingsprojekt, hvor Silkeborg Kommune i samarbejde med 7 af byens uddannelses- og kulturinstitutioner gentænker og udvikler områdets funktioner samt institutionernes roller og samarbejde i partnerskabet.

Institutionernes udviklingsproces hedder Rethink Læring og indgår i den Europæiske Kulturhovedstad 2017. Udviklingsprocessen udmøntes bl.a. i CampusHuset, som er en bygning i to plan på ca. 1.400 m2 i alt, og som ligger i hjertet af markedspladsen.

Innovation, interaktivitet og involvering
De nye rammer tilfører rumlige muligheder, som Campus Bindslevs Plads partnerne ikke allerede har til rådighed, og understøtter anderledes læringsprocesser med fokus på interaktivitet, innovation og kreativitet.

Med sin fleksible indretning rummer CampusHuset mange muligheder for sceneskift, fra samlinger til arbejde i grupper eller individuelt, og bygningens rå og uformelle miljø signalerer, at CampusHuset tåler at blive brugt. De fysiske rammer virker således befordrende for, at mennesker bliver involveret, hvad enten det drejer sig om elever og studerende eller byens borgere.

CampusHuset består af åbne pladser, som sammen med FabLab skaber rum til læringsprocesser, vidensdeling og studieaktivitet, og foyeren flyder sammen med bibliotekets arealer. FabLab er en forkortelse af Fabrikations Laboratorium og er et værksted, hvor brugerne kan fremstille næsten alt ved hjælp af de nyeste digitale teknologier. Rundt om i CampusHuset er der etableret transparente studie-/projektrum, som kan benyttes som møde- eller arbejdsrum for elever, studerende og byens borgere, mens læringspladsen i stueetagen anvendes i forbindelse med formidlingssituationer eller filmfremvisninger for grupper op til 80 mennesker. ’Torvet’ i Campus Huset kan danne ramme om mange typer af aktiviteter og kan fungere som et stort, samlet rum eller opdeles med skillevægge, der nedsænkes fra loftet efter behov. Torvet kan således rumme omkring 260 personer, siddende på stole eller siddetrappen, og kan i denne formbruges i forbindelse med større arrangementer som f.eks. dimission, teaterforestillinger, foredrag eller koncerter. Alternativt kan torvet anvendes til læringsprocesser, hvor deltagerne skiftevis samles og arbejder i mindre grupper. Mens udendørsarealerne inspirerer til nye aktiviteter med fokus på kropslig udfoldelse, herunder sport og motion, men også mere kreative og kulturelle aktiviteter.

CampusHuset skal dog ikke betragtes som en bygning, men som et mødested hvor aktiviteterne, både fysisk og visuelt, flyder sammen med det omkringliggende byrum på Bindslevs Plads.