CampusHuset

Innovation, interaktivitet og involvering

CampusHuset danner de fysiske rammer for realiseringen af visionen med Campus Bindslevs Plads.

Campushuset har rumlige muligheder, som kan understøtte anderledes læringsprocesser med fokus på interaktivitet, innovation og kreativitet. Med sin fleksible indretning rummer CampusHuset mange muligheder for sceneskifte, fra samlinger til arbejde i grupper eller individuel

I dagtimerne bliver Campus Huset primært benyttet af elever og studerende på tværs af uddannelser til at lære på nye og spændende måder i interaktion mellem hinanden, men faciliteterne står også til rådighed for andre borgere. Om aftenen samler spændende aktiviteter byens borgere på tværs af aldre, med det formål at blive klogere på hinanden og på verden.

Også eksterne aktører får glæde af CampusHuset, idet disse i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne har mulighed for at udnytte faciliteterne med henblik på at skabe innovation – på den måde bygger Campus Huset bro mellem elever, studerende, borgere, organisationer og erhvervsliv. Den værdiskabende vidensdeling og læring, som opstår i mødet mellem byens aktører, er netop omdrejningspunktet i Campus Bindslevs Plads projektet, da den vigtigste ressource i partnersamarbejdet er relationerne og interaktionen på tværs af aldre, funktioner og fagprofessionalitet

CampusHuset består af åbne pladser, som sammen med FabLab, skaber rum til læringsprocesser, vidensdeling og studieaktivitet. Rundt om i CampusHuset er der etableret transparente studie-/projektrum, som kan benyttes som møde- eller arbejdsrum for elever, studerende og byens borgere, mens læringspladsen i stueetagen anvendes i forbindelse med formidlingssituationer eller filmfremvisninger for grupper op til 80 mennesker. Torvet kan danne rammen om mange aktiviteter og kan fungere som et stort samlet rum eller opdeles med skillevægge, der nedsænkes fra loftet. Torvet kan rumme op til 250 personer, siddende på stole og/eller på siddetrappen. Torvet kan også anvendes til læringsprocesser, hvor deltagerne skiftevis samles og arbejder i mindre grupper. Til dette kan nedsænkes 9 arbejdsborde fra loftet.