Velkommen til CampusHuset

Her finder du Silkeborgs nye, dynamiske og kreative markedsplads, hvor viden, erfaring og kreativitet er den valuta, der skifter hænder og bliver til innovative og kreative løsninger skabt i fællesskab. Liv fylder Campus Bindslevs Plads, da borgere, elever og studerende fra forskellige institutioner mødes her for at lære og dele.

Markedspladsens partnere, Silkeborg Kommune og syv uddannelses – og kulturinstitutioner, nytænker og nyskaber sammen i det nye, kreative og fælles læringsmiljø, der består af Campus Huset og de nye, grønne byrumsarealer. Her er pladsen skabt til aktiviteter, der fremmer kultur, kreativitet og læring og til fælles udviklingsprojekter, hvor partnerne fx gentænker undervisningsformer, så det bliver sjovere at gå i skole og dermed nemmere at lære.